Доставка товарів від 3000 грн по Україні безкоштовна!
Безкоштовна доставка від 3000 грн.
UKR | UAH

Договір

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://katerinafox.ua/

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://katerinafox.ua/  і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://katerinafox.ua/  приймають умови цього Договору про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/  у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ», «КУПИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставку товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://katerinafox.ua/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://katerinafox.ua/  спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

     «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://katerinafox.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

     «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектувальні та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://katerinafox.ua/ розміщено пропозицію продавця.

     «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://katerinafox.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

     «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://katerinafox.ua/ мають намір його продати.

     «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://katerinafox.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адреси продавцю.

     «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

     «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/ , а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

    • виконувати умови цього Договору

    • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

    • передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/ , оформленим замовленням і умов цього Договору;

    • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;

    • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.
4.2. Продавець має право:
    • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець:
Суб'єкт господарювання з-поміж осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://katerinafox.ua/  товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1
. Покупець зобов'язаний:

    • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

    • ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://katerinafox.ua/

    • при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту пакування. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

    • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/

    • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

    • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/   шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «В кошик!», Або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://katerinafox.ua/
6.2. Термін формування Замовлення від 1 до 5 робочих днів з моменту його оформлення і залежить від наявності замовленого товару на складі Продавця. У разі, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/ . Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України.
3) Кредитною картою наступного типу:
· Visa
· Visa Electron
· Mastercard
· Mastercard Electronic
· Maestro
Можливі додаткові комісії, по використовуваних кредитних картах в процесі оформлення замовлення, Покупцеві необхідно уточнити у своєму банку, оскільки Продавець володіє даною інформацією.
4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://katerinafox.ua/